ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Χ.Α.ΜΑ.Θ.

Πρόεδρος:  Ηλιάδης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Γκαϊταρτσάκη Παρασκευή

Γ.Γραμματέας: Χατζηκωνσταντίνου Ησαΐας

Ταμίας: Κωνσταντινίδης Νικόλαος

Μέλος: Αφουκατούδης Χρήστος

Μέλος: Φαλέκα Ευαγγελία

Μέλος: Πουτουλούδης Απόστολος

Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαδόπουλος Σάββας

Επιτροπές Ε.Σ.Χ.Α.ΜΑ.Θ.

Επιτροπή Beach Handball – Πρόεδρος: Χαραλαμπάκης Δημήτριοσ
Επιτροπή Ανάπτυξης – Πρόεδρος: Ηλιάδης Μιχάλης
Επιτροπή Πρωταθλήματος – Πρόεδρος: Χατζηκωνσταντίνου Ησαΐας